_____________
__Yπεύθυνος σελίδας: Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος

1/02/2017

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΑΝΤΑΛΤΖΙΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ ΤΗΣ Μ.Τ.Χ.Ε.
κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΝΤΑΛΤΖΙΔΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Θ.Π. ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ 
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 
Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα, 
Σεβάσμιοι Ἀρχιερεῖς, 
Ἐξοχώτατε, 
Ἐλλογιμότατοι Ἄρχοντες, 
Ἐντιμολογιώτατοι καὶ Ἐντιμότατοι Κύριοι, 
Εὐγενέστατες Κυρίες, 
Μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ εἰσερχόμαστε στὸ σωτήριο ἔτος 2017 ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος μας καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἔτσι κάπως ἀφήσαμε πίσω μας τὸ παλιὸ ἔτος 2016• κατὰ τὸ ὁποῖογιορτάσαμε μὲ χαρὰ καὶὑπερηφάνεια τὰ 25άχρονα τῆς πατριαρχείας τῆς Παναγιότητάς Σας. Καὶ εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ θυμηθοῦμε μιὰ σειρὰ γεγονότων στὰ ὁποία, κατὰ τὴν 25ετία αὐτή, πρωταγωνιστήσατε καὶ τὰ ὁποία Σεῖς διαμορφώσατε, Τίμιε Δέσποτα. Τὰ σπουδαία καὶ ἱστορικὰ αὐτὰ γεγονότα – σταθμοὺς τῆς σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς, καὶ ὄχι μόνον, ἱστορίας μποροῦμε νὰ τὰ διακρίνουμε σὲ τρία ἐπίπεδα. Ἐκείνα ποὺ ἔχουν παγκόσμια ἐμβέλεια, ὅπως οἱ πρωτοβουλίες Σας γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ Περιβάλλοντος, ἢ γιὰ τὴν παγκόσμια καταλλαγὴ καὶ ἀλληλοκατανόηση ἢ καὶ τὴν ἐπικράτηση τῆς Εἰρήνης καὶ σίγουρα γιὰ τὴν συνεννόηση μεταξὺ τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων γενικῶς. Ὅσα ἔχουν πανορθόδοξη ἐμβέλεια, ὅπως οἱ πατρικὲς καὶ ἀδελφικές Σας ἐπισκέψεις στὶς ἀνὰ τὸν Κόσμο Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἡ μέριμνα γιὰ τοὺς ὅπου Γῆς δοκιμαζόμενους Ὀρθόδοξους, τὸ διαρκὲς ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἔκφραση τῆς πανορθόδοξης ἑνότητας, ἡ ὁποία πανηγυρικὰ διακηρύχθηκε μὲ τὴν ἐπιτυχῆ σύγκληση τῆς Μεγάλης καὶ Ἁγίας Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Κρήτη. Τέλος, τὰ σχετικὰ μὲ τὸ Γένος καὶ ἰδίως μὲ τὴν Πόλη μας καὶ τὴν πονεμένη ὁμογένειά μας, ὅπως εἶναι οἱ ἀνελλιπεῖς ἐπισκέψεις Σας στοὺς Κοινοτικούς μας Ναοὺς καὶ τὸ πατρικὸ ἐνδιαφέρον Σας γιὰ τὰ κοινοτικὰ πράγματα καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κοινοτικῶν περιουσιῶν, ἡ μέριμνα γιὰ τὴν νεότητα καὶ γενικὰ τὸ μέλλον τῆς ὁμογενείας, τὸ εὐρὺ ἀνακαινιστικὸ πρόγραμμα Ναῶν, Κοινοτικῶν κτηρίων καὶ ἐκπαιδευτηρίων, τοῦ ὁποίου ὑπήρξατε ἐμπνευστὴς καὶ πρωτεργάτης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπὸ ἐτῶν τακτικὲς ἱεροτελεστίες Σας σὲ ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια τῆς χώρας μας ἱστορικοὺς τόπους λατρείας τοῦ Γένους καὶ τῆς Πίστεώς μας, οἱ ὁποῖοι γιὰ χρόνια σιγοῦσαν. Στὴν ἴδια αὐτή, τρίτη, κατηγορία ἔχονται τώρα νὰ προστεθοῦν καὶ νεώτερα, ἐντυπωσιακὰ ἐπιτεύγματα καὶ θαρραλέες κινήσεις, ἀδιανόητες ὣς λίγα χρόνια πρίν. Ὡς τέτοιες θὰ πρέπει νὰ θεωρήσουμε τὴν ἐντυπωσιακὴ ἀνασύσταση ἱστορικῶν Μητροπόλεων τῆς χώρας μας, ὅπως τῶν Μύρων, τῆς Πισιδίας, τῆς Προύσης, τῆς Σηλυβρίας καὶ τελευταία τῆς Σμύρνης, ὅπου φαίνεται πὼς ἐπιτελεῖται σπουδαῖο ἔργο. Ταυτόχρονα παρατηροῦμε σπουδαία κίνηση ἀναγέννησης τῆς ἐκπαιδευτικῆς κίνησης στὴν γενέτειρά Σας Ἴμβρο, μὲ τὴν ἐπαναλειτουργία τοῦ ἐκεῖ σχολείου, τὸ ὁποῖο ἐπὶ χρόνια ἔμενε κλειστό. 
Καὶ ὅλα αὐτά, Παναγιώτατε Δέσποτα, εἴχαμε τὴν εὐκαιρία νὰ τὰ φέρουμε καὶ πάλι στὸ νοῦ μας κατὰ τὸ χθὲς μόλις παρελθὸν ἔτος 2016, κατὰ τὸ ὁποῖο πολλὰ καὶ ποικίλα γεγονότα σημάδεψαν τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία καὶ ἐπηρέασαν, φυσικά, καὶ τὴν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅπως καὶ τὴν ἐδῶ μικρή, ἀλλὰ δυναμική μας ὁμογένεια. Ὡς ὑπενθύμιση ας ἀναφερθῶ πρώτα στὸ παγκόσμιο μεταναστευτικὸ ῥεῦμα,ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ κυρίως, τὸ ὁποῖο ἔχει πλέον λάβει διαστάσεις ἱστορικῆς μετακίνησης πληθυσμῶν. Ἔπειτα στὴν παγκόσμια νομισματικὴ καὶ οἰκονομικὴ κρίση – τῆς ὁποίας ὡς γνωστὸν βασικὸ αἴτιο εἶναι πάντοτε ἡ κρίση ἀξιῶν, στὴν ἐνεργειακὴ κρίση, στὴν πολιτικὴ ἀστάθεια στὸν Δυτικὸ λεγόμενο Κόσμο, μὲ τὶς τάσεις ἀποσύνθεσης τῆς Ε.Ε., ὅπως ἐκφράστηκαν καὶ μὲ τὸ λεγόμενο Brexit, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐκλογικὴ ἐπικράτηση ἀκραίων πολιτικῶν σχηματισμῶν καὶ ἰδεολογιῶν, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν ἐκλογὴ τοῦ D. Trump ὡς Προέδρου τῶν Η.Π.Α., καὶ τέλος μὲ τὴν ἔξαρση τοῦ φαινομένου τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ φανατισμοῦ.Μέρος τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου καὶ ἡ χώρα μας ἔζησε ἐπικίνδυνες στιγμές, τόσο μὲ τὰ συνεχῆ πολύνεκρα τρομοκρατικὰ χτυπήματα, ὅσο καὶ μὲ τὴν ἀποτυχημένη ἀπόπειρα κατάλυσης τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, τὸν περασμένο Ἰούλιο. Πολὺ ἀνησυχητικὴ ἐξέλιξη ἀποτελεῖ καὶ ὁ συνεχιζόμενος διωγμὸς ἀρχαίων χριστιανικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὶς ἱστορικές τους ῥίζες, ἀλλά, φυσικά, σὲ ἄλλο ἐπίπεδο, καὶ ἡ συνεχιζόμενη σοβαρὴ ἐπιβάρυνση, καὶ κατὰ τὸ 2016, τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ ἀνθρώπινη φύση. 
Σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα αὐτὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ σύγχρονος Ἄνθρωπος ἔχετε Σεῖς, Παναγιώτατε, τοποθετηθεῖ προσωπικὰ μὲ πόνο καὶ ἀγωνία καὶ εἰλικρινὲς ἐνδιαφέρον. Δὲν εἶναι τυχαῖο, νομίζω, πὼς ὣς τώρα ἡ μεγαλειώδης πατριαρχική Σας μορφὴ ἔχει κοσμηθεῖ μὲ τιμητικοὺς χαρακτηρισμούς, ὅπως ὁ Πατριάρχης - Διάλογος ἤ, τὸ πιὸ γνωστό, ὁ πράσινος Πατριάρχης, πέραν τοῦ δεδομένου ἱστορικοῦ Σας τίτλου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ Παναγιότητά Σας δὲν ἔχει παύσει νὰ ἀγωνιᾷ γιὰ τὴν τύχη τοῦ φυσικοῦ μας περιβάλλοντος, δὲν ἔχει σταματήσει νὰ ἀγρυπνεῖγιὰ τὶς ζωὲς τῶν ὅπου Γῆς Χριστιανῶν, καὶ ὄχι μόνοτῶν Ὀρθοδόξων. Σεῖς, Παναγιώτατε, διατυμπανίζετε παντοῦ τὴν ἀνάγκη γιὰ εἰρηνικὴ ἐπίλυση τῶν πάσης φύσεως διαφορῶν, γιὰ συνεχῆ καλόπιστο διάλογο ἐπὶ τῶν διαφωνιῶν, γιὰ ἀνοχὴ ἔναντι τῆς διαφορετικότητας, γιὰ σεβασμὸ τοῦ ὅποιου ἄλλου, γιὰ ἀγάπη πρὸς πάντες, φίλους καὶ ἐχθρούς. Σεῖς πρωτοστατήσατε στὴν εὐαισθητοποίηση κοινωνιῶν, κρατῶν καὶ κυβερνήσεων γιὰ τὸ συνεχιζόμενο δράμα τῆς Συρίας. Σεῖς παρακινήσατε καὶ τοὺς ἄλλους Ἁγίους Προκαθημένους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας στὴν σύνταξη κοινῶν ἀνακοινωθέντων καὶ ψηφισμάτων γιὰ τοὺς σκληρὰ δοκιμαζόμενους χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Σεῖς σπεύσατε νὰ ἐπισκεφθεῖτε καὶ νὰ δεῖτε ἀπὸ κοντὰ τὴν τραγικότητα τῶν προσφύγων ποὺ καταφεύγουν στὰ ἑλληνικὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, προσβλέποντες σὲ ἕνα καλύτερο μέλλον στὴν Εὐρώπη. Μάλιστα ἐκείνη τὴν ἱστορικὴ ἐπίσκεψη τὴν πραγματοποιήσατε μαζὺ καὶ μὲ τὸν Πάπα Φραγκίσκο καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἰερώνυμο, ἄλλο δεῖγμα κὶ αὐτὸ τῆς συνεχοῦς προσήλωσής Σας στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο καταλλαγῆς, ἀλήθειας καὶ ἀγάπης μὲ ὅλα τὰ δόγματα, μὲ ὅλες τὶς ὁμολογίες, μὲ ὅλα τὰ θρησκεύματα. 
Παναγιώτατε Δέσποτα, 
Ἐμεῖς ὅλοι, τὰ παιδιά σας, ἄντρες καὶ γυναῖκες τῆς ὁμογένειας, μεγαλύτεροι καὶ μικρότεροι, πλούσιοι ἢ φτωχοί, μορφωμένοι ἢ μή, εὐχόμαστε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νὰ μᾶς χαρίσει ἕνα εὐλογημένο, ἀληθινὰ σωτήριο ἔτος, μὲ σταθερότητα, μὲ ἀνεκτικότητα, μὲ εἰρήνη, μὲ δημιουργικότητα. Γνωρίζουμε ὅτι μόνη ἀληθινὴ ἐλπίδα τοῦ Ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Αὐτὸς ἄλλωστε καὶ τὸ ἔλεός Του μᾶς χάρισε Ἐσᾶς, ὡς πανάξιο Ποιμενάρχη. Ἔτσι, ἔχουμε βέβαιη τὴν ἐλπίδα μας πρὸς Ἐκεῖνον, μέσῳ Ὑμῶν, ξέροντας πιά, τόσα χρόνια ποὺ μᾶς διαποιμαίνετε, ὅτι ἡ φωτεινή Σας προσωπικότητα διαπνέεται ἀπὸ μακρόπνοους ὁραματισμούς, ἀπὸ χριστιανικὴ αἰσιοδοξία, ἀπὸ σπάνια ἀγωνιστικότητα. Γνωρίζουμε πὼς Χριστιανὸς καὶ Ἐλπίδα πάνε χέρι - χέρι. Ἡ ἀπελπισία εἶναι συναίσθημα ἀπατηλό, ποὺ γεννοῦν καὶ βάζουν στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Ἀπὸ τὴν ἱστορία εἶναι φυσικὰ γνωστὸ πὼς σὲ αὐτὴν τὴν πόλη, τὴν Πόλη μας, πάντα ὑπῆρχε τὸ δικό μας στοιχεῖο. Καὶ γιὰ αἰῶνες κυριαρχοῦσε. Εἶναι βέβαια φανερὸ πὼς τὶς τελευταῖες ἀρκετὲς δεκαετίες ἔχουμε μειωθεῖ σὲ ἀριθμοὺς καὶ δυναμικότητα. Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά. Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὰ πρώτα χρόνια μετὰ τὸ 1453, ὅταν ἡ Πόλη μας εἶχε ἐντελῶς ἀδειάσει ἀπὸ κατοίκους. Καὶ πάλι ὅμως σύντομα ἄρχισε καὶ τότε ἡ αὔξηση τοῦ ὀρθόδοξου πληθυσμοῦ λίγα χρόνια μετά. Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ σήμερα, μὲ φωτεινὸ ὁδηγὸ τὸ δικό Σας πνεῦμα, μάθαμε νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὶς τύχες τὶς δικές μας καὶ τῶν παιδιῶν μας. Καὶ βλέπουμε ἤδη καρπούς. Βλέπουμε τὶς νέες κοινοτικές μας διοικήσεις, τοὺς ἀνακαινισμένους Ναούς μας, τὰ ἀναγεννημένα φιλανθρωπικά μας καταστήματα, τὰ τρία δυναμικά μας ἐκπαιδευτήρια στὴν Πόλη, τὴν ἐπιστροφὴ τῶν περιουσιῶν μας, τὶς δύο ἐφημερίδες μας, τὶς Φιλόπτωχες Ἀδελφότητές μας, τὸν Μορφωτικὸ καὶ Καλλιτεχνικὸ Σύνδεσμο τῆς Κοινότητας τῆς ὁποίας ἔχω τὴν τιμὴ νὰ προεδρεύω, τοῦ Φερίκιοϊ καὶ τελευταία τὸν Σύνδεσμο Ὑποστήριξης Ρωμαίικων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων. Ὅλοι μαζὶ ἐργαζόμαστε γιὰ τὴν διατήρηση τῆς κοινότητάς μας, τὴν αὔξησή της καὶ τὸν ἐμπλουρισμό της καὶ μὲ πρόσωπα ἐρχόμενα κυρίως ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Στιγμὴ δὲν χάνουμε τὴν αἰσιοδοξία μας. Στιγμὴ δὲν χάνουμε τὴν μαχητικότητά μας. Στιγμὴ δὲν παύουμε νὰ ὁραματιζόμαστε κὶ ἐμεῖς μαζί Σας, Παναγιώτατε, ἕνα λαμπρὸ μέλλον γιὰ τὸ Γένος μας. Ἔτσι, σἂν παιδιά Σας, ἐξαρτημένα πλήρως ἀπὸ τὸν πατέρα τους, σἂν πλανῆτες φωτιζόμενοι ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸν φωταυγῆ ἀστέρα τους, εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε συνεχῶς,ὥστε ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ ὅλων μας νὰ Σᾶς διατηρεῖ «σῶον, ἔντιμον, ὑγειᾷ, μακροημερεύοντα καὶ ὀρθοτομοῦντα τὸν Λόγον τῆς Αὐτοῦ ἀληθείας», ὡς ἀκριβῶς πράξατε μέχρι σήμερα! 
Εὔχεσθε καὶ Σεῖς γιὰ ὅλους ἐμᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές μας, ἀλλὰ καί «ὑπὲρ εὐσταθείας τοῦ σύμπαντος Κόσμου», εὐχὴ ποὺ τόσο ἔχουμε ἀνάγκη στοὺς δυσχερεῖς χρόνους ποὺ ζοῦμε. 
Εὐτυχισμένο καὶ εὐλογημένο τὸ Νέο Ἔτος 2017! 
Πολλὰ τὰ ἔτη Σας, Παναγιώτατε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails